Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 05/06/2023 | 04:12 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

VIDEO

Hà Nội thực hiện tiết kiệm điện

Từ giữa tháng này, thành phố đã điều chỉnh thời gian chiếu sáng công cộng, bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt đèn sớm hơn 30 phút so với vận hành thông thường.

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015

Văn bản pháp luật