[In trang]
Than Quang Hanh: Trao thưởng các đơn vị hoàn thành kế hoạch trong chiến dịch thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm Quý IV/2023
Thứ sáu, 17/11/2023 - 09:50
Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Minh Tuân và đồng chí Trần Minh Tâm - Phó Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Trưởng các phòng ban đã trực tiếp đến nhà giao ca để trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tấn than, mét lò đào mới được giao trong các tuần của tháng 10 và tuần 1 tháng 11/2023.
Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật và đồng tâm, CBCNV các đơn vị trong Công ty đã quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao. Để động viên và khen thưởng kịp thời các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, Công ty khen thưởng cho các đơn vị đã thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất trong chiến dịch phát động thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm Quý IV năm 2023. Theo đó các đơn vị được trao thưởng vì đã hoàn thành mục tiêu thi đua lao động sản xuất các tuần trong tháng 10 với tổng mức tiền thưởng là 143 triệu đồng (Gồm: Phân xưởng Đào lò 7 mức thưởng 43 triệu đồng; Phân xưởng Đào lò 8 mức thưởng 15 triệu đồng; Phân xưởng Khai thác 5 mức thưởng 35 triệu đồng; Phân xưởng Khai thác 7 mức thưởng 15 triệu đồng; Phân xưởng Khai thác 10 mức thưởng 35 triệu đồng); Trao thưởng cho 5 đơn vị hoàn thành mục tiêu thi đua sản xuất trong tuần 1 tháng 11 năm 2023 với mức 10 triệu đồng/đơn vị, tổng mức tiền thưởng là 50 triệu đồng (Gồm: Phân xưởng Đào lò 7; Phân xưởng Khai thác 2; Phân xưởng Khai thác 5; Phân xưởng Khai thác 7 và Phân xưởng Khai thác 10).
Trao thưởng cho Phân xưởng Đào lò 7
Trao thưởng cho Phân xưởng Đào lò 8
Trao thưởng cho Phân xưởng Khai thác 10
Ban lãnh đạo Công ty đề nghị tập thể CBCNV các đơn vị trong Công ty cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của tháng 11 và tháng 12, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao năm 2023.
Theo Than Quang Hanh