[In trang]
Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày 01/12/2023
Thứ sáu, 01/12/2023 - 07:30
Từ ngày 1/12, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN.
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An vừa có quyết định số 135/QĐ-HĐTV bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN kể từ ngày 1/12/2023. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.
Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 1/5/1967, quê ở Thanh Oai, Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn là Kỹ sư điện cùng với bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Đồng thời, ông Tuấn cũng có trình độ Cử nhân chính trị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Từ tháng 8/1990 - 2/1996, ông làm Chuyên viên phòng Kế hoạch, phòng Xây dựng cơ bản - Công ty Điện lực Hà Nội (nay là Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội).
Từ tháng 2/1996 - 8/2000, ông làm Phó trưởng phòng Xây dựng cơ bản; Tổ trưởng Tổ đấu thầu, Trưởng phòng Quản lý dự án - Công ty Điện lực TP Hà Nội.
Từ tháng 8/2000 - 3/2003, ông làm Phó trưởng Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực TP Hà Nội.
Từ tháng 3/2003 - 7/2008, ông làm Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Điện lực TP Hà Nội.
Từ tháng 7/2008 - 3/2010, ông làm Phó giám đốc Công ty Điện lực TP Hà Nội.
Từ tháng 4/2010 - 10/2013, ông làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Từ tháng 11/2013 - 9/2019, ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Từ tháng 11/2015 đến nay, ông làm Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội;
Từ tháng 10/2019 đến nay, ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Ngoài ra, ông cũng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
Theo Báo Công Thương