[In trang]
Đóng điện đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn và Lắp máy 2 TBA 220kV Lạng Sơn: Tăng cường đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc mùa nắng nóng
Chủ nhật, 02/07/2023 - 09:15
Vào lúc 3h36 phút ngày 2/7/2023, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đóng điện đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn và Lắp máy 2 TBA 220kV Lạng Sơn qua đó giúp tăng cường đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc từ mùa nắng nóng năm nay.
Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.
Dự án Lắp máy 2 TBA 220kV Lạng Sơn được thi công, xây dựng trong phạm vi đất của TBA 220kV Lạng Sơn hiện hữu thuộc địa phận thôn Còn Chủ, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Các đơn vị liên quan chứng kiến thời điểm đóng điện dự án
Dự án có quy mô lắp đặt 01 máy biến áp 220/110/22 kV - 250 MVA. Phía 220kV lắp mới 04 ngăn lộ, cải tạo 01 ngăn lộ. Phía 110kV lắp đặt 01 ngăn lộ tổng phía 110kV của máy biến áp lắp mới và 04 ngăn lộ đường dây 110kV; Bổ sung tủ bảng cho hệ thống điều khiển bảo vệ; Cấu hình lại hệ thống điều khiển bảo vệ trạm cho phần lắp đặt mới. Sau khi hoàn thành nâng công suất của trạm lên 375MVA.
Dự án đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn có chiều dài tuyến 101,6km, từ trạm biến áp 220kV Bắc đến trạm biến 220kV Lạng Sơn.
Máy biến áp AT2 tại Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn
Việc hoàn thành các dự án có ý nghĩa quan trọng giúp tăng cường khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và khu vực lân cận, đặc biệt là mùa nắng nóng năm nay.
Đồng thời giúp giảm tải và tránh quá tải cho máy biến áp AT1 220/110kV-125MVA hiện hữu và các đường dây 110kV trong khu vực. Đảm bảo cho lưới điện 220kV, 110kV khu vực vận hành an toàn và tin cậy trong chế độ bình thường và sự cố N-1, từ đó nâng cao khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và vùng phụ cận.
Việc hoàn thành công trình có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc
Đây cũng là hành động thiết thực của cán bộ công nhân viên CPMB chào mừng 15 năm thành lập EVNNPT (1/7/2008-1/7/2023), 35 năm thành lập CPMB (7/7/1988-7/7/2023), đồng thời chào mừng thành công Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam vào tháng 10/2023.
Theo NPT