[In trang]
Quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống lưới điện quốc gia, cấp điện an toàn, ổn định
Thứ sáu, 22/12/2023 - 07:19
Ngày 12/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1594/QĐ-TTg lấy ngày 21/12 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Những năm qua, ngành Điện lực Việt Nam đã tập trung thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm nguồn lưới điện, đầu tư phát triển điện khí hóa nông thôn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện vệ sinh công nghiệp trạm biến áp 110 kV Sơn La bằng công nghệ hotline.
Cùng với sự phát triển của ngành Điện lực Việt Nam, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương và sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Công ty Điện Sơn La đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quản lý vận hành, cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu điện sản xuất, kinh doanh, điện sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, bám sát quy hoạch điện lực quốc gia và quy hoạch của tỉnh tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các dự án phát triển nguồn lưới điện trên địa bàn.
Hiện nay, Công ty Điện lực Sơn La đang quản lý vận hành 7 trạm biến áp 110 kV, 2 trạm biến áp trung gian, 1 trạm biến áp tự ngẫu, 2.894 trạm biến áp phân phối, hơn 553 km đường dây cao thế, 5.289 km đường dây trung thế, 5.175 km đường dây hạ thế, với gần 346.000 khách hàng. Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty đã tập trung đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường hiện đại hóa hệ thống quản lý điều hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính nội bộ, thực hiện phân cấp theo quy trình kinh doanh, bảo đảm đạt và vượt chỉ số tiếp cận điện năng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty điện lực Miền Bắc.
Trước xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại đã được đầu tư, cùng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân được đào tạo cơ bản và chuyên sâu, Công ty đã triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số. Trong đó, khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ và các thiết bị truyền dẫn của hệ thống viễn thông dùng riêng, hệ thống mạng cáp quang gần 900 km song song với lưới điện quốc gia, phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh và điều khiển tự động hệ thống lưới điện. Đồng thời, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý điều hành, bảo đảm mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh chính xác, khoa học, đúng quy trình, quy phạm, thống nhất từ Công ty đến các đơn vị, tổ đội sản xuất và người lao động. Cùng với đó, với việc ứng dụng nền tảng số đã mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng; hệ thống đo xa tự động thu thập số liệu công tơ bảo đảm, chính xác, minh bạch, bảo đảm lộ trình trở thành doanh nghiệp số hoạt động theo mô hình và phương thức công nghệ mới.
Đặc biệt, những năm gần đây, Công ty Điện lực Sơn La đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho nhân dân. Cùng với tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, vận hành kỹ thuật, Công ty đã chỉ đạo thực hiện “Chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại/tự nguyện”, nhằm quản lý nhu cầu điện, khuyến khích khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn chủ động điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của đơn vị cung cấp điện, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, bảo đảm an toàn và hiệu quả kinh tế.
Năm 2024 và những năm tiếp theo, Công ty Điện lực Sơn La tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh chính xác, khoa học. Rà soát, đánh giá nguồn điện, hệ thống lưới điện, xây dựng kế hoạch cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm chỉ số tiếp cận điện năng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty điện lực Miền Bắc.
Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và các huyện, thành phố triển khai các dự án cấp điện nông thôn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách đảm bảo cung ứng điện, đôn đốc đơn vị thi công bảo đảm tiến độ đúng kế hoạch.
Tham mưu cho tỉnh chỉ đạo xây dựng phương án dự phòng khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc vận hành trong các chế độ cực kỳ khẩn cấp. Tập trung huy động tối đa các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia và hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối trên địa bàn để đảm bảo cung ứng đủ điện.
Tăng cường phương tiện, thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải điện cao thế, các trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; vận động nhân dân tham gia bảo vệ an toàn các công trình điện và hành lang lưới điện cao áp.
Trần Duy Trinh
Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La