[In trang]
Nhiệt điện Hải Phòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
Thứ năm, 11/01/2024 - 09:26
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị
Theo báo cáo tổng kết Đảng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong năm 2023, hoạt động của Đảng bộ Công ty diễn ra trong bối cảnh sản lượng điện giao cao, các tổ máy được huy động tối đa các tháng 4,5,6; về vận hành nhiệt độ môi trường cao, các thông số kỹ thuật về than không đáp ứng than thiết kế, trong khi đó xung đột vũ trang các nơi vẫn tiếp tục làm cho chi phí than, vật tư tăng cao, việc cung ứng mua than gặp khó khăn, chuỗi cung ứng vật tư bị ảnh hưởng.
Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, chống suy thoát về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chăm lo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện tốt các hướng dẫn của huyện ủy Thủy Nguyên, Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 2, luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, bám sát quy chế làm việc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong xây dựng Công ty, từ đó tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí trong toàn Đảng bộ.
Năm 2024, tình hình cung ứng điện vẫn tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt miền Bắc, sản lượng điện EVN, Bộ Công thương tiếp tục giao cao, dự kiến khoảng 7,75 tỷ kWh, các thiết bị vận hành chưa tin cậy, một số chỉ tiêu kỹ thuật về than thay đổi so với thiết kế; áp lực công tác đảm bảo môi trường. Tuy nhiên, Đảng bộ về trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty sẽ là một thuận lợi, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với các mặt hoạt động của Đảng bộ Công ty.
Ông Dương Sơn Bá - TGĐ Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng báo cáo công tác năm 2023
Tiếp theo hội nghị được nghe ông Dương Sơn Bá - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan về giá cả vật tư thiết bị, nguyên liệu tăng cao, các đơn vị cung cấp than không đáp ứng yêu cầu sản lượng đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch sửa chữa lớn gặp khó khăn trong công tác lựa chọn nhà thầu, phải điều lịch sửa chữa các tổ máy.
Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2, Hội đồng quản trị, Đảng ủy Công ty và đặc biệt có sự cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sản lượng điện sản xuất năm 2023 đạt 7.143,31 triệu kWh, đạt 92,18% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.
Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023, căn cứ tình hình thực tế, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2024 như sau:
- Sản lượng điện sản xuất cả năm: 7.740 triệu kWh.
- Sản lượng điện sản xuất mùa khô: 4.253 triệu kWh.
- Sản lượng điện hợp đồng dự kiến: 4.894,57triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 11.337 tỷ đồng.
- Chi phí sản xuất điện: 10.612 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm CLTG: 725 tỷ đồng.
Ông Trần Phú Thái - Bí thư Đảng ủy, CTHĐQT EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Phú Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 đánh giá cao những thành tích Công ty đạt được trong năm 2023 và ghi nhận những đóng góp của Công ty trong việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Công ty Phát điện 2. Bên cạnh đó, ông Trần Phú Thái yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tập trung các khó khăn để có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và triển khai các công việc trong năm 2024.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Tạ Công Hoan - Bí thư Đảng ủy, CTHĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng yêu cầu tập thể CBCNV Công ty tiếp tục đoàn kết, duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua và nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
Theo Báo Công Thương