[In trang]
Chùm ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Chủ nhật, 14/01/2024 - 07:30
"Chúc mừng và tự hào về ngành Điện lực Việt Nam sau 70 năm lớn mạnh và trưởng thành; được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá, ghi nhận, tặng thưởng tất cả các hình thức khen thưởng cao nhất như: Huân chương Sao Vàng, Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác… Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tôi rất mong ngành Điện lực Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no" - đó là những dòng lưu bút của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.
Ngày 13/1/2024, trong chương trình làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (tầng 1, toà nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội).
Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã nghe giới thiệu tóm tắt về lịch sử hình thành, tình hình phát triển của ngành Điện lực Việt Nam, nghe giới thiệu về những thành tích mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được và xem bộ phim tài liệu “Điện lực Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”. 
Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam là nơi bảo tồn và quảng bá các giá trị truyền thống xuyên suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển ngành Điện lực Việt Nam, nhằm giáo dục cho các thế hệ CBCNV ý thức tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết nhất trí, anh dũng kiên cường, cần cù sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết lưu bút tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.
Lưu bút của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.
Theo EVN