[In trang]
Hiệu quả của vệ sinh chuỗi cách điện trong giảm tổn thất điện năng đường dây truyền tải
Thứ sáu, 02/02/2024 - 06:54
Giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải đang là một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy vấn đề này luôn được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chú trọng, chủ động trong việc triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, hằng năm giao chỉ tiêu cụ thể cho các Công ty Truyền tải điện trực thuộc, qua đó giảm tổn thất điện năng truyền tải, giảm giá thành sản xuất điện năng, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo truyền tải đầy đủ điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) là một đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, lưới điện quản lý tính đến cuối năm 2023 gồm 7.765 km  đường dây (cấp điện áp 220kV&500kV) và 65 trạm biến áp - tổng dung lượng 44.993 MVA phân bố rộng trên khắp 19 tỉnh thành phía Nam của Tổ quốc.
Việc giảm tổn thất điện năng trên lưới luôn được Công ty Truyền tải điện 4 xác định là nhiệm vụ mục tiêu quan trọng hàng đầu, được phổ biến, triển khai giải pháp thực hiện giảm tổn thất điện năng sâu rộng trên mọi hoạt động sản xuất quản lý vận hành trong trạm biến áp và đường dây truyền tải điện. Đặc biệt, nhìn lại trong năm 2022 và 2023, kết quả thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng của PTC4 đã đạt được những kết quả đáng kể như sau: Năm 2022, sản lượng điện truyền tải của Công ty Truyền tải điện 4 đạt được 98,6 tỷ kWh, tỉ lệ tổn thất điện năng trên toàn lưới đạt 1,15% tương ứng với sản lượng 1,09 tỷ kWh; Năm 2023, sản lượng điện truyền tải của Công ty Truyền tải điện 4 đạt được 99,5 tỷ kWh, tỉ lệ tổn thất điện năng trên toàn lưới đạt 1,08% tương ứng với sản lượng 1,15 tỷ kWh. Qua đó cho thấy năm 2023 sản lượng điện thương phẩm của Công ty Truyền tải điện 4 tăng lên 1,6% trong khi sản lượng điện tổn thất được giảm xuống 5,1% so với năm 2022.
Một lần nữa đã khẳng định công tác quản lý điện năng và việc thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng của PTC4 đạt hiệu quả cao. Trong đó, không thể không nhắc đến việc triển khai thực hiện giải pháp vệ sinh cách điện, đặc biệt là vệ sinh chuỗi cách điện đường dây truyền tải thực hiện rất hiệu quả trên toàn diện, cụ thể như sau: Năm 2023, Công ty Truyền tải điện 4 đã vệ sinh được 17.968 vị trí (1) trên đường dây (trong đó có 6.563 vị trí cách điện truyền thống và 11.405 vị trí cách điện composite) tăng gấp 2 lần so với năm 2022, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2023; Đối với thiết bị đang vận hành trong trạm biến điện áp được Công ty vệ sinh cách điện bằng công nghệ hotline (2); Năm 2023 đã vệ sinh hotline được 2.538 lần cho cách điện thiết bị/chuỗi cách điện trong trạm biến điện áp, tăng hơn 40% so với khối lượng thực hiện năm 2022.
Công ty Truyền tải điện 4 đã tính gộp giá trị làm lợi trong việc giảm tổn thất điện năng sau khi vệ sinh cách điện lũy kế 12 tháng 2023 là 25.770 tr kWh (sản lượng tổn thất điện năng thực tế trên toàn lưới Công ty Truyền tải điện 4 lũy kế 12 tháng 2023 là: 01 tỷ 091 triệu kWh), tương đương tỉ lệ tổn thất điện năng của Công ty Truyền tải điện 4 được giảm 0.02% (tỉ lệ tổn thất điện năng toàn lưới của Công ty Truyền tải điện 4 năm 2023 là 1.08%), tương ứng với giảm 1.8% (~ 2%) của sản lượng điện tổn thất năm 2023.
Qua đó, đã cho ta thấy hiệu quả làm lợi cao của giải pháp vệ sinh chuỗi cách điện làm giảm tổn thất điện năng đường dây truyền tải điện. Bước sang năm 2024, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp tục lập kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng hiệu quả, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh chuỗi cách điện đường dây và vệ sinh hotline cho các thiết bị/ chuỗi cách điện trong trạm biến áp, tiếp tục làm giảm tổn thất điện năng truyền tải của Công ty, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ sản xuất đề ra./.
* (1)Định nghĩa vị trí:
”vị trí" được qui ước hiểu theo vị trí cột tính theo mạch đường dây. Cụ thể vị trí cột đỡ mỗi mạch đường dây sẽ có 3 chuỗi sứ đơn hoặc 6 chuỗi sứ đôi; vị trí cột néo/mỗi mạch đường dây có 6 chuỗi néo đơn hoặc 12 chuỗi néo đôi (chưa tính các chuỗi đỡ lèo).
*(2)Định nghĩa vệ sinh cách điện hotline: công nghệ vệ sinh cách điện hotline là kỹ thuật vệ sinh cách điện bằng thiết bị phun nước tinh khiết áp lực (thấp/hoặc cao) trong khi thiết bị vẫn đang vận hành mang điện.
Vệ sinh chuỗi cách điện hotline tại trạm biến áp 500kV Duyên Hải năm 2023.
Nguyễn Tấn Đạt - PKT - PTC4