[In trang]
Hệ thống điện Cộng hòa Chile
Thứ năm, 29/02/2024 - 20:58
Cộng hòa Chile là quốc gia Nam Mỹ có nền công nghiệp năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng khá phát triển, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng theo hướng bền vững và hiệu quả.
Cộng hòa Chile là quốc gia Nam Mỹ có nền công nghiệp năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng khá phát triển, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng theo hướng bền vững và hiệu quả.
Công suất tối đa của hệ thống điện Chile vào khoảng 25,5 ngàn MW với tổng chiều dài hệ thống truyền tải xấp xỉ 35,5 ngàn Km, được lắp đặt trên 3100 Km lãnh thổ. Chỉ số tiếp cận điện năng tương đương 97% dân số.
Trung tâm Điều độ Điện lực Quốc gia Chile là cơ quan chịu trách nhiệm điều phối hoạt động cung ứng điện trên cả nước. Trung tâm này hoạt động dưới mô hình một Tổng Công ty độc lập với cơ cấu tổ chức, thành phần, chức năng, thẩm quyền được quy định chặt chẽ theo Luật số 20936 (2016).
Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia Chile có trách nhiệm đảm bảo vận hành, kết nối các nhà máy điện toàn quốc một cách kinh tế, hiệu quả, tiết kiệm , đảm bảo an toàn hệ thống điện.
Cơ cấu theo công suất đặt hệ thống điện Chile như sau: Thủy điện 26%, điện gió 10%, điện mặt trời 13%, điện dầu 11%, điện khí 19%, điện than 19%, nguồn khác 2%.
Năm 2023, sản lượng điện Chile theo nguồn phát như sau: Thủy điện 20,63 TWh-23%, điện gió 0,25 TWh-0,01%, điện mặt trời 7,64 TWh-8%, điện dầu 0,56 TWh-1%, điện khí 27,01-30%, điện than 27,01-30%, nguồn khác 2,23 TWh-2%.
Cơ cấu sản lượng tiêu thụ điện năng theo lĩnh vực được phân chia như sau: khai khoáng 27 ngàn GWh-37,2%, công nghiệp 15,5 ngàn GWh-21%, năng lượng 200 GWh-0,3%, giao thông vận tải 297 GWh-0,4%, lĩnh vực phân phối dịch vụ 28 ngàn GWh – 39,2%, lĩnh vực khác 1,4 ngàn GWh-1,9%.
Giá điện sinh hoạt Chile được chia theo vùng với mức cao nhất 189 USD/1MWh và thấp nhất 141 USD/MWh. Giá điện cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có mức độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chính phủ Chile có chủ trương chuyển đổi các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Quá trình chuyển đổi này được tiến hành theo các giai đoạn, trong đó có việc dừng hoặc chuyển đổi các nhà máy điện than. Trước mắt, trong giai đoạn 2019-2024 việc dừng hay chuyển đổi được thực hiện theo phương thức tự nguyện. Có thể chuyển đổi kết hợp điện khí, điện sinh khối, sử dụng pin Carnot. Chile hiện đang nghiên cứu các kịch bản dừng hẳn phát điện từ nguồn nhiên liệu hóa thạch vào năm 2033 hoặc 2040.
Một trong những định hướng quan trọng mà Chính phủ Chile nghiên cứu thực hiện là tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới truyền tải và phát triển hệ thống tích trữ điện năng (BESS).
Đối với phát triển hệ thống truyền tải, trong giai đoạn 2011-2019 Chính phủ đã đầu tư từ nguồn ngân sách và xã hội hóa xấp xỉ 2,8 tỷ USD cho 170 dự án. Năm 2020, con số này là 473 triệu USD cho 56 dự án. Trong giai đoạn 2021-2025, đầu tư cho hệ thống truyền tải dự kiến có tổng mức vốn khoảng 3,2 tỷ USD để triển khai 300 dự án trên cả nước.
Chile được đánh giá là một trong các nước đi đầu tại khu vực Mỹ Latinh trong công cuộc điện khí hóa và chuyển đổi năng lượng trước yêu cầu cấp bách của vấn đề an ninh năng lượng và môi trường. Mặc dù, công suất và sản lượng tiêu thụ chưa cao do quy mô dân số không lớn, những kinh nghiệm và bài học rút ra từ chính sách điều hành lĩnh vực điện của Chile vẫn sẽ ít nhiều hữu ích cho các quốc gia đang trong quá trình nghiên cứu tìm ra giải pháp nhằm quản lý hệ thống điện hiệu quả, tiết kiệm.

Việt Phương tổng hợp
(Nguồn: https://energia.gob.cl/)