[In trang]
Dự án xử lý rác thải nghìn tỷ ở Bắc Ninh sử dụng công nghệ Nhật Bản, đốt rác thu hồi nhiệt phát điện
Thứ sáu, 05/04/2024 - 11:16
Nhà máy xử lý rác thải của T&J sẽ áp dụng công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn lành mạnh với môi trường, góp phần tránh các vấn đề liên quan đến ô nhiễm.
Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 toàn tỉnh có 9 cơ sở xử lý chất thải rắn.
Tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng các lò đốt rác để xử lý cấp bách rác thải sinh hoạt, nghiên cứu đầu tư xây dựng mới khu xử lý chất thải rắn nguy hại có tính chất liên vùng. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng trên địa bàn tỉnh.
Trước những nỗ lực trên, năm 2020, tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng cho Thuận Thành Enco và JFE Engineering Corporation (Nhật Bản).
Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là hơn 1.348 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 269 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư, trong đó Công ty cổ phần Môi trường Thuận Thành góp 161 tỷ đồng, JFE Engineering Corporation góp 107 tỷ đồng.

Nhà máy T&J sẽ áp dụng một công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn lành mạnh với môi trường, góp phần tránh các vấn đề liên quan đến ô nhiễm đất và nước ngầm.
Trong khuôn khổ hợp tác trên, Công ty TNHH Năng lượng Xanh T&J là liên doanh được thành lập bởi Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành và JFE Engineering Corporation vào ngày 28/12/2020.
Với khoảng 1,4 triệu dân và 16 khu công nghiệp, mỗi ngày toàn tỉnh Bắc Ninh thải ra hơn 1.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chỉ có 50% được xử lý, chủ yếu bằng các lò đốt kém hiệu quả và không thu hồi năng lượng hoặc không kiểm soát phát thải chặt chẽ.
Trong bối cảnh này, Nhà máy T&J sẽ áp dụng một công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn lành mạnh với môi trường, góp phần tránh các vấn đề liên quan đến ô nhiễm đất và nước ngầm.
Dự kiến, khi đi vào hoạt động, nhà máy có công suất xử lý 500 tấn rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp mỗi ngày, hiệu suất phát điện 11,6 MW và sản lượng điện dự kiến hàng năm là 91.872 MWh. Dự án sử dụng công nghệ Nhật Bản (đốt rác thu hồi nhiệt phát điện). Dự án dự kiến bổ sung vào lưới điện Quốc gia khoảng 100 triệu KWh/mỗi năm.
Dự án được hỗ trợ tài chính bởi Chính phủ Nhật Bản thông qua Chương trình tài trợ cho các Dự án mẫu theo cơ chế tín chỉ chung trong năm tài chính 2021 và một khoản vay từ Tổ chức Tài chính Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng thế giới cùng với IFC Phần Lan, cung cấp tài chính cho các chương trình về khí hậu, được sử dụng để tài trợ cho việc xây dựng và vận hành Nhà máy của T&J.
Ngay đầu năm 2024, Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng đã được khánh thành.
Tháng 1/2022, dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành tất cả các hạng mục vào tháng 10/2023, công suất xử lý rác 600 tấn/ngày đêm, công suất phát điện 13,5MW với tổng mức đầu tư 74 triệu USD. Lượng điện sản xuất ra sẽ được bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo cơ chế mua điện với giá ưu đãi FiT trong 20 năm.
Ngay đầu năm 2024, trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa Bộ Môi trường Nhật Bản và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng đã được khánh thành.
Nhà máy được đầu tư công nghệ xử lý của Nhật Bản, khi đi vào hoạt động giúp giảm lượng rác thải chôn lấp tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng và ở Việt Nam nói chung, từ đó giảm thiểu các tác động đến môi trường đồng thời giải quyết được vấn đề thiếu hụt điện năng nhờ đốt rác thải và tận dụng thu hồi nhiệt năng sinh ra trong quá trình đốt để tạo năng lượng điện. Ước tính, Nhà máy bổ sung vào lưới điện quốc gia khoảng 100 triệu KWh/mỗi năm.
Theo Người đưa tin