[In trang]
Tổng công suất lắp đặt điện gió toàn cầu năm 2023 tăng 50% so với năm 2022
Thứ hai, 22/04/2024 - 06:31
Theo Báo cáo điện gió toàn cầu mới công bố của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC), ngành công nghiệp điện gió toàn cầu đã lắp đặt công suất mới cao kỷ lục 117GW vào năm 2023, tăng 50% so với năm 2022.

Ngành công nghiệp điện gió toàn cầu đã lắp đặt công suất mới cao kỷ lục 117GW vào năm 2023.
Theo GWEC, ngành công nghiệp điện gió toàn cầu đã lắp đặt công suất mới cao kỷ lục 117GW vào năm 2023, khiến đây là năm tốt nhất từ trước đến nay xét về công suất năng lượng gió mới lắp đặt. Bất chấp môi trường chính trị và kinh tế vĩ mô hỗn loạn, ngành công nghiệp điện gió đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng nhanh mới, thể hiện ở việc Hội nghị COP28 lịch sử thông qua mục tiêu tăng gấp ba năng lượng tái tạo vào năm 2030.
Báo cáo nhấn mạnh động lực ngày càng tăng đối với sự tăng trưởng của năng lượng gió trên toàn thế giới: Tổng công suất lắp đặt 117GW vào năm 2023 thể hiện mức tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023 là một năm tăng trưởng toàn cầu liên tục, 54 quốc gia đại diện cho tất cả các châu lục đã xây dựng các dự án năng lượng gió mới.
GWEC đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng giai đoạn 2024 - 2030 (1.210GW) lên 10%, để đáp ứng với việc thiết lập các chính sách công nghiệp quốc gia ở các nền kinh tế lớn, tạo đà cho điện gió ngoài khơi và tăng trưởng đầy hứa hẹn giữa các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp điện gió phải tăng gấp ba lần mức tăng trưởng hàng năm từ mức 117 GW vào năm 2023 lên ít nhất 320 GW vào năm 2030 để đáp ứng các mục tiêu lộ trình Hội nghị COP28 và 1,5 độ C.
Báo cáo điện gió toàn cầu cung cấp một lộ trình về cách thực hiện điều này. GWEC kêu gọi các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và cộng đồng cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực chính của đầu tư, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng hệ thống và sự đồng thuận của công chúng, để thiết lập những điều kiện cho năng lượng gió tăng trưởng đến năm 2030 và những giai đoạn sau đó.
Giám đốc điều hành của GWEC Ben Backwell cho biết: "Thật tuyệt vời khi thấy sự tăng trưởng của ngành công nghiệp điện gió và chúng tôi tự hào đạt được kỷ lục hàng năm mới. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách, ngành công nghiệp và các bên liên quan khác cần phải làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng nhằm tiếp tục lộ trình tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo cần thiết để đạt được Net Zero. Tăng trưởng tập trung cao ở một số quốc gia lớn như Trung Quốc, Mỹ, Brazil và Đức và chúng ta cần nhiều quốc gia hơn nữa để loại bỏ các rào cản, cải thiện khuôn khổ thị trường để mở rộng quy mô lắp đặt điện gió… Tăng cường hợp tác toàn cầu là điều cần thiết để thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi và chuỗi cung ứng hiệu quả cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng năng lượng gió và năng lượng tái tạo phù hợp với lộ trình 1,5 độ C”.
Theo NLSVN