[In trang]
Điện mặt trời mái nhà phân bổ theo diện tích đất khu công nghiệp
Thứ ba, 18/07/2023 - 08:06
Theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, điện mặt trời mái nhà sẽ được phân bổ tỷ lệ theo quy mô diện tích đất khu công nghiệp.
Bộ Công thương vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII.
Lắp điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) là một trong những yêu cầu giúp doanh nghiệp hướng đến tiêu chuẩn thương mại xanh.
Phát triển nguồn điện thế nào?
Quy hoạch điện VIII ưu tiên phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời). Theo Kế hoạch thực hiện quy hoạch, với dự án điện gió ngoài khơi (ĐGNK), do hiện chưa rõ thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và phạm vi dự án, nên sẽ được phân bổ theo vùng tới năm 2030.
Việc lựa chọn quy mô, vị trí cụ thể của các dự án ĐGNK sẽ được các địa phương quyết định căn cứ vào các yếu tố chính gồm: Chi phí sản xuất điện, khả năng giải tỏa công suất của lưới điện, chi phí truyền tải điện và hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội các địa phương...
“Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII gồm có 9 chương, cụ thể hóa các nội dung chủ yếu gồm có: Dự báo chi tiết kết quả nhu cầu phụ tải điện; kế hoạch đầu tư nguồn và lưới điện; kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư phát triển điện lực và các giải pháp, nguồn lực thực hiện
Với điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), sẽ được phân bổ tỷ lệ theo quy mô diện tích đất khu công nghiệp (Quyết định số 326 về phân bổ chỉ tiêu) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
Quy mô phát triển đạt khoảng 2.600MW năm 2030 theo nguyên tắc: Tính toán công suất ĐMTMN tăng thêm phù hợp với quy mô phát triển tại Quy hoạch điện VIII; công suất ĐMTMN theo từng tỉnh, trên cơ sở tính toán công suất tiềm năng kỹ thuật ĐMTMN tại các khu công nghiệp.
Còn ĐMTMN khu vực công sở, nhà dân, kế hoạch là thực hiện theo lộ trình phấn đấu độ bao phủ đạt 50% số tòa nhà công sở và nhà dân vào năm 2030.
Các nguồn năng lượng tái tạo khác (điện mặt trời tập trung, điện gió) theo vùng, tiểu vùng, địa phương sẽ được tính toán, đánh giá căn cứ vào tính khả thi thực hiện, tiến độ triển khai thực tế; khả năng giải tỏa công suất của lưới điện khu vực địa phương; chi phí sản xuất điện quy dẫn, có xét đến chi phí truyền tải điện.
Đối với các dự án điện than lớn, rủi ro chậm tiến độ do những khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và tiến độ vận hành chưa xác định cụ thể, Bộ Công thương sẽ làm việc với các chủ đầu tư dự án để làm rõ khả năng tiếp tục triển khai hoặc xem xét chấm dứt theo quy định của pháp luật.
Với các nguồn điện chạy nền, có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh cung cấp điện (nguồn nhiệt điện chạy LNG nhập khẩu, khí trong nước, thủy điện lớn...), cần được rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hàng năm/hàng quý để có đánh giá chính xác nhất về khả năng cung ứng điện quốc gia trong từng năm đến 2030 và đề xuất các giải pháp nếu bị chậm tiến độ.
Địa phương sẽ lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện
Kế hoạch cũng xác định trách nhiệm các đơn vị liên quan. Bộ Công thương sẽ chủ trì hoàn thiện xây dựng và trình Chính phủ Luật Điện lực sửa đổi và Luật về năng lượng tái tạo. Trình Chính phủ ban hành các chính sách về mua bán điện trực tiếp.
Các bộ, ngành, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc đảm bảo tiến độ dự án.
Các địa phương sẽ tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô công suất từng loại hình nguồn điện được xác định cho tỉnh trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
"Đối với các dự án nhiệt điện sử dụng khí hoá lỏng LNG chưa có chủ đầu tư, khẩn trương hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư trong quý III năm 2023; đẩy nhanh tiến độ lập và trình báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, hoàn thành trong quý IV năm 2023", tờ trình nêu rõ...
Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải theo nhiệm vụ được giao.
Về việc huy động nguồn vốn, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đưa ra danh mục các dự án đầu tư công, dự án sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công.
Các dự án nguồn điện lớn có thời gian chuẩn bị và xây dựng dài ngoài việc tính toán từ nhu cầu hệ thống còn cần căn cứ vào tình hình triển khai thực tế để xác định tiến độ vận hành.
Theo Báo Giao thông