[In trang]
Danh mục thủ tục hành chính trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thứ tư, 01/03/2023 - 15:34
Dưới đây là Danh mục thủ tục hành chính trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số TTTên TTHCLĩnh vực
1Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công ThươngĐiện
2Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công ThươngĐiện
3Cấp Giấy phép hoạt động phát điệnĐiện
4Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điệnĐiện
5Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điệnĐiện
6Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điệnĐiện
7Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điệnĐiện
8Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điệnĐiện
9Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoàiĐiện