[In trang]
Hải Phòng: Đầu tư gần 2.500 tỷ đồng xây nhà máy đốt rác phát điện
Thứ ba, 29/08/2023 - 06:43
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn với công nghệ đốt rác phát điện tại Hải Phòng có tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, dự kiến vận hành năm 2026.
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ có diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 9ha tại phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP Hải Phòng).
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.498 tỷ đồng (giai đoạn 1) từ 100% vốn của doanh nghiệp thời gian hoạt động 20-30 năm.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026
Khi hoàn thành, nhà máy có công suất xử lý (giai đoạn 1) là 1.000 tấn/ngày.
Đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng để đưa Nhà máy điện rác Đình Vũ giai đoạn 2 vào hoạt động, nâng tổng công suất các Nhà máy điện rác toàn thành phố lên 3.000 tấn/ngày.
Hiện nay, Hải Phòng phải xử lý khoản 1000 tấn rác thải sinh hoạt đô thị và khoảng hơn 800 tấn rác thải sinh hoạt nông thôn. Tỷ lệ phát sinh lượng rác thải này tăng khoảng 10 - 15%/năm. Mặt khác, hầu hết khối lượng rác thải này đều được xử lý bằng phương pháp chôn lấp...
Theo dự kiến, dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xây dựng và chạy thử nhà máy, tổ chức vận hành chính thức trong năm 2026.
Thu Hường