[In trang]
Phấn đấu khởi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong tháng 9
Thứ sáu, 08/09/2023 - 00:11
Đây là đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514km, được nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần: Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu dài 226 km; Dự án ĐZ 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hoá 2 mạch dài 91km; Dự án ĐZ 500kV Thanh Hoá – Nam Định 1 dài 73km; Dự án ĐZ 500kV Nam Định 1 – Phố Nối dài 123 km.
Dự án đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII. Khi đi vào hoạt động dự án ĐZ 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải lên khoảng 5.000 MW.
Ảnh minh hoạ
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, các dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia (nhất là đối với khu vực Miền Bắc), đồng thời còn là vấn đề chính trị, an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Do đó cần sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có việc cung cấp điện cho miền Bắc thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu Khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.
Bên cạnh các giải pháp chỉ đạo, quản lý điều hành, đảm bảo điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên theo đúng quy định để có thể khởi công xây dựng các dự án thành phần sớm nhất có thể; phấn đấu khởi công vào tháng 9 năm 2023.
Trên thực tế, từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương đã có nhiều cuộc họp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan nhằm quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về dự án quan trọng cấp bách này; đồng thời nêu các định hướng, giải pháp cũng như rà soát, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.
Hy vọng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các Bộ ngành, địa phương và EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong việc triển khai các nhiệm vụ, hạng mục công việc theo chức năng nhiệm vụ sẽ tạo cơ sở quan trọng để dự án sớm khởi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Báo Công Thương