[In trang]
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ các dự án điện khí
Thứ bảy, 25/05/2024 - 09:28
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư của các dự án điện khí nếu để chậm tiến độ nhiều lần.
Chiều 24/5/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các địa phương, chủ đầu tư và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về các dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước và khí tự nhiên hóa lỏng LNG nằm trong danh mục các dự án trọng điểm đầu tư của Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, sau cuộc họp ngày 12/4/2024, Bộ Công Thương đã có Thông báo Kết luận cuộc họp số 94/TB-BCT. Tuy nhiên, qua thông tin báo cáo của một số địa phương cũng như quá trình theo dõi của các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương, tình hình thực hiện các dự án điện khí chưa có nhiều thay đổi ngoại trừ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.
“Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp với đầy đủ các thành phần đại diện cho Lãnh đạo các tỉnh/thành phố, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN, PVN và chủ đầu tư các dự án để nghe báo cáo cập nhật về tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn, các kết quả đã đạt được so với cuộc họp trước đó" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh và yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, với quyết tâm cao nhất để đảm bảo tiến độ các dự án. Việc đảm bảo tiến độ các dự án là việc làm cần thiết, quan trọng để triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII, mục tiêu dài hơn là để bảo đảm an ninh năng lượng điện từ đây đến năm 2030 và xa hơn là đến năm 2050.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các địa phương, chủ đầu tư và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về các dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước và khí tự nhiên hóa lỏng LNG
Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận của các tỉnh, thành phố có dự án điện khí cũng như các chủ đầu tư và của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ trưởng nhấn mạnh, các dự án điện khí bao gồm cả khí tự nhiên trong nước và khí hóa lỏng LNG có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tổng sơ đồ điện VIII đến năm 2030 và đặc biệt quan trọng đối với vấn đề an ninh năng lượng quốc gia, nhất là với phía Bắc.
"Đây là nguồn điện nền và cũng là nguồn điện có phát thải thấp. Vì vậy, nếu để chậm tiến độ của các dự án này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh năng lượng quốc gia" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh và cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chú trọng chỉ đạo đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án năng lượng trọng điểm. Bộ Công Thương đã thường xuyên có các buổi làm việc với các địa phương, Bộ, ngành, các nhà đầu tư liên quan để đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án.
Tuy nhiên, qua báo cáo của các tỉnh, thành phố và các chủ đầu tư thì tình hình thực hiện các dự án điện khí chưa có nhiều thay đổi ngoại trừ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Nếu tình trạng này còn tiếp tục tái diễn, vấn đề an ninh năng lượng quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, để thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch điện VIII và hướng tới mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
Đối với các tỉnh chưa tiến hành lựa chọn được nhà đầu tư (3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Thuận), thì phải hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng tinh thần tại Thông báo 94 của Bộ Công Thương. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư phải gấp rút triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, trình phê duyệt FS và triển khai các bước tiếp theo để trước năm 2029 các dự án điện khí tại 3 tỉnh, thành phố này phải được phát điện thương mại.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu quan điểm, căn cứ vào kế hoạch, tiến độ báo cáo của các chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền sẽ giám sát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư của các dự án điện khí nếu để chậm tiến độ nhiều lần
Đối với các tỉnh, thành phố đã lựa chọn được nhà đầu tư có các dự án đang triển khai xây dựng (bao gồm cả Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị có liên quan khẩn trương đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân... Từ đó chủ động giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo Chính phủ, báo cáo Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, báo cáo với Bộ Công Thương để hỗ trợ giải quyết trước ngày 25/6/2024.
Đồng thời, chỉ đạo, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể của từng dự án với mục tiêu đưa các dự án phát điện thương mại trước năm 2029. "Căn cứ vào kế hoạch, tiến độ báo cáo của các chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền sẽ giám sát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư nếu để chậm tiến độ nhiều lần" - Bộ trưởng nêu rõ quan điểm.
Đối với các chủ đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu phải khẩn trương và thật nghiêm túc cùng với nỗ lực cao để triển khai thực hiện dự án điện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh, báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và với Bộ Công Thương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời giải quyết.
“Các chủ đầu tư sẽ được ủng hộ, giúp đỡ một cách nhanh chóng nhất, thuận lợi nhất với điều kiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
Thứ hai, trước 30/6/2024 các chủ đầu tư phải báo cáo với các cấp có thẩm quyền, với Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và chính quyền các tỉnh, thành phố bản cam kết về tiến độ thực hiện dự án với mục tiêu chung cao nhất đó là phát điện thương mại trước 2029.
Thứ ba, định kỳ hàng tháng phải báo cáo tình hình, kết quả và tiến độ thực hiện dự án về Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, về tỉnh, thành phố trước ngày 20 mỗi tháng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phục vụ các cuộc giao ban hàng tháng.
Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu phải khẩn trương và quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tư cách là chủ đầu tư các dự án.
Đối với EVN, khẩn trương hướng dẫn và ký kết hợp đồng về mua bán điện, hợp đồng đấu nối với các chủ đầu tư; triển khai ngay việc đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án truyền tải để giải tỏa công suất cho các nhà máy nhiệt điện khí theo Quy hoạch điện VIII đối với các dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư. Đối với các dự án đã chọn chủ đầu tư, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.
Đối với PVN, khẩn trương ký các hợp đồng cung cấp khí cho các dự án theo quy định; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với chủ đầu tư các dự án về tổng kho, kho và đường ống dẫn khí… đã có trong Quy hoạch được duyệt.
Đối với các đơn vị thuộc Bộ, đề nghị thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Bộ trưởng - Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng tại Thông báo Kết luận cuộc họp số 94/TB-BCT ngày 12/4/2024. Nhất là việc khẩn trương hướng dẫn, giúp đỡ và giám sát việc triển khai thực hiện các dự án điện khí của các địa phương và các nhà đầu tư; Cục Điều tiết điện lực khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ Nghị định về khuyến khích phát triển các dự án điện khí và Nghị định về mua bán điện trực tiếp.
Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Cục Điện lực và bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo phải tổng hợp tình hình qua báo cáo và qua các đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại các dự án để phục vụ cho các cuộc giao ban và làm báo cáo gửi Chính phủ, gửi về Ban chỉ đạo định kỳ hàng tháng.
Theo Báo Công Thương