[In trang]
Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẳng định quyết tâm cao trong công tác chuyển đổi số
Thứ sáu, 29/09/2023 - 08:50
Đó là đánh giá của ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về công tác chuyển đổi số. Buổi làm việc diễn ra tại Hà Nội, ngày 26/9.
Giai đoạn 2023 – 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao EVNNPC thực hiện 22 nhiệm vụ thuộc 4 lĩnh vực: Quản trị nội bộ, Đầu tư xây dựng, Sản xuất, Kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đến tháng 9 năm 2023, EVNNPC thực hiện 20/22 nhiệm vụ, đạt 90,1%.
EVNNPC cũng đã xây dựng chương trình số hóa các quy trình của lĩnh vực kỹ thuật, tài chính kế toán, kinh doanh, an toàn; sử dụng các ứng dụng để số hóa nghiệp vụ tại hiện trường như ứng dụng hồ sơ điện tử, ứng dụng ghi chỉ số, GIS mobile…
Đối với các chỉ tiêu chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng, EVNNPC đã đạt được một số kết quả như: tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ đạt 99,97%; tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện cung cấp trực tuyến đạt cấp độ 4 đạt 100%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng đạt 82,81%, vượt kế hoạch EVN giao. Cùng với đó, tỷ lệ các công việc hiện trường sử dụng thiết bị di động và cập nhật dữ liệu online đạt 100%; tỷ lệ yêu cầu của khách hàng được thực hiện đúng thời gian cam kết đạt 99,83%, vượt kế hoạch EVN giao.
Giai đoạn 2023 – 2025, EVNNPC không có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng AI, nhưng tổng công ty đã chủ động tự nghiên cứu và thực hiện. Trong đó, nổi bật là giải pháp ứng dụng AI trong công tác dự báo sản lượng phát điện mặt trời mái nhà.
Cũng trong buổi làm việc, Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đã có trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng đối với EVNNPC.
Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên HĐTV EVN ghi nhận EVNNPC đã có tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong công cuộc chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo EVN đề nghị, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số trong những năm tiếp theo.
Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu, EVNNPC cần thường xuyên rà soát các nhiệm vụ chuyển đổi số, có báo cáo đánh giá tiến độ kịp thời; rà soát các phần mềm phù hợp thực tiễn của từng đơn vị. Đồng thời, EVNNPC cũng cần chú trọng công tác đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số,…
Tiếp thu chỉ đạo, ông Đỗ Văn Năm – Thành viên HĐTV EVNNPC cam kết EVNNPC sẽ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ông Đỗ Văn Năm cũng nhấn mạnh, EVNNPC quyết tâm đưa chuyển đổi số thành xu thế trong toàn Tổng công ty để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN chủ trì buổi làm việc
Ông Đỗ Văn Năm – Thành viên HĐTV EVNNPC  khẳng định quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng kế hoạch đề ra
Ông Nguyễn Xuân Tuấn – Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN phát biểu tại buổi làm việc.
Theo EVN