[In trang]
Bộ Công Thương ra quyết định quy định về giá bán điện
Thứ năm, 04/05/2023 - 17:21
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023 quy định về giá bán điện.

Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định về giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện
Cụ thể, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Thời gian áp dụng giá bán điện từ ngày hôm nay, 04 tháng 5 năm 2023.
Chi tiết Quyết định số 1062 xem tại đây