Thông tư số 46/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT về giá dịch vụ phụ trợ và hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ (03/01/2019)

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 46/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện,...

Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với chức danh Lãnh đạo Cục (25/12/2018)

Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Công văn số...

Thông tư số 45/2018/TT-BCT – Dấu mốc chuyển mình của thị trường điện cạnh tranh Việt Nam (14/12/2018)

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 quy định phương pháp xác định giá...

Công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (10/12/2018)

Ngày 30/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Bãi bỏ thủ tục hành chính Đăng ký tham gia thị trường điện (16/11/2018)

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4009/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, theo đó bãi bỏ thủ tục hành chính đăng ký tham gia...

Tổng kết vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh và Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm giai đoạn từ 01/7/2017 đến 30/6/2018 (08/10/2018)

Sáng ngày 08 tháng 10 năm 2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh và Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm giai đoạn 01/7/2017 – 30/6/2018. Tham dự hội nghị có đại...

Lễ Ký kết Thỏa thuận Thực hiện Dự án Lưới điện Thông minh Lễ Ký kết Thỏa thuận Thực hiện Dự án Lưới điện Thông minh (28/08/2018)

Ngày 27/8, Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương và Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) đã tổ chức thành công Lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện dự án “Ứng dụng Lưới điện Thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu...

Kinh nghiệm Hàn Quốc về tích hợp nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện Kinh nghiệm Hàn Quốc về tích hợp nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện (26/06/2018)

Từ ngày 23 đến 27 tháng 4 năm 2018, đoàn cán bộ của Bộ Công Thương, bao gồm các cán bộ của Cục Điều tiết điện lực đã tham gia đoàn công tác tại Hàn Quốc, được tổ chức bởi Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) trong khuôn khổ dự án Dự án Hỗ trợ mở rộng quy mô...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án SGRE-EE Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án SGRE-EE (05/06/2018)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Ứng dụng Lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng” do Chính phủ Đức tài trợ.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem