Kết quả 1-20 trong 63 văn bản

Quyết định 35/QĐ_ĐTĐL năm 2020

Quy trình Phối hợp đối soát số liệu thanh toán

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

27/02/2020

27/02/2020

Còn hiệu lực

Quyết định 4894/QĐ-BCT

Về việc đính chính Thông tư số 45/2018/TT-BCT

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

27/12/2018

01/01/2019

Còn hiệu lực

Quyết định 4229/QĐ-BCT

Về việc đính chính Thông tư số 28/2018/TT-BCT

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

08/11/2018

15/11/2018

Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BCT

Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

27/09/2018

15/11/2018

Hết hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BCT

Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

27/08/2018

15/11/2018

Hết hiệu lực