Kết quả 1-20 trong 28 văn bản

Quyết định 118/QĐ-ĐTĐL

Quyết định ban hành Quy trình mô phỏng thị trường điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

05/12/2014

05/12/2014

Hết hiệu lực

Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL

Quyết định ban hành Quy trình tính toán giá trị nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

05/12/2014

05/12/2014

Hết hiệu lực

Thông tư 30/2014/TT-BCT

Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/10/2014

Đang cập nhật

Còn hiệu lực