Kết quả 1-20 trong 41 văn bản

Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Quy trình lập KHVHHTĐ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

01/10/2018

01/10/2018

Còn hiệu lực

Thông tư 25/2016/TT-BCT

Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/11/2016

16/01/2017

Còn hiệu lực