Kết quả 1-20 trong 31 văn bản

Thông tư 22/2017/TT-BCT

Thông tư Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quôc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

23/10/2017

12/12/2017

Chưa có hiệu lực

Thông tư 25/2016/TT-BCT

Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/11/2016

16/01/2017

Còn hiệu lực

Thông tư 42/2015/TT-BCT

Thông tư quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

01/12/2015

18/01/2016

Còn hiệu lực

Thông tư 39/2015/TT-BCT

Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

18/11/2015

18/01/2016

Còn hiệu lực