Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 04/03/2024 | 02:10 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474
Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

03/03/2024

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151