Cục Điều tiết điện lực

LÃNH ĐẠO CỤC


Cục trưởng Trần Việt Hòa

Điện thoại: 024.22246862
Email: HoaTV@moit.gov.vn

 

 

 
Phó Cục trưởng Phạm Quang Huy Phó Cục trưởng Trần Tuệ Quang

Điện thoại: 024.22147470
Email: HuyPQ@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.22918824 
Email: QuangTT@moit.gov.vn

 

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 Văn phòng

 Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng

Phòng Giá điện và Phí

Phòng Pháp chế

Phòng Hệ thống điện

Phòng Thị trường điện

Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo