Công ty luật Allens chi nhánh Hà Nội tiên phong tìm hiểu, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư Công ty luật Allens chi nhánh Hà Nội tiên phong tìm hiểu, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư (30/11/2022)

Thị trường điện cạnh tranh Việt Nam đã vận hành được hơn 10 năm và đang tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và thích ứng linh hoạt hơn với những yếu tố và bối cảnh mới.

EVNNLDC Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về thị trường điện cho các cán bộ điều hành giao dịch thị trường điện năm 2022 EVNNLDC Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về thị trường điện cho các cán bộ điều hành giao dịch thị trường điện năm 2022 (28/09/2022)

Với bối cảnh và yêu cầu mới của ngành năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng, nhiều yếu tố sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp vào công tác vận hành thị trường điện cạnh tranh Việt Nam, EVNNLDC đã chủ động nâng cao và chuẩn bị chất lượng nguồn nhân lực...

Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED) và DAIKIN Việt Nam cùng nhau hợp tác thúc đẩy sử dụng các giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED) và DAIKIN Việt Nam cùng nhau hợp tác thúc đẩy sử dụng các giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả (18/08/2022)

Ngày 16/8/2022, Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED) và DAIKIN Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác để thúc đẩy sử dụng các giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Đẩy mạnh nâng cao năng lực cho các đơn vị mới tham gia thị trường điện cạnh tranh Đẩy mạnh nâng cao năng lực cho các đơn vị mới tham gia thị trường điện cạnh tranh (03/06/2022)

Sau gần 10 năm vận hành thị trường phát điện và bán buôn điện cạnh tranh tại Việt Nam, thị trường điện đã từng bước nâng cao tính công bằng, minh bạch, góp phần giúp các đơn vị điện lực hoạt động hiệu quả và chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh và cung cấp...

Tin liên quan

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem