Cấp phép

Giấy phép số 42/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Cao Nguyên
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 06/03/2018
Thời hạn giấy phép 06/03/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về