Cấp phép

Giấy phép số 54/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP Mía đường Sơn Dương
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy nhiệt điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 16/03/2018
Thời hạn giấy phép 16/03/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về