Cấp phép

Giấy phép số 267/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 31/07/2019
Thời hạn giấy phép 03/10/2026
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về