Cấp phép

Giấy phép số 277/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP Quang điện Phú Khánh
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy phong điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 14/08/2019
Thời hạn giấy phép 14/08/2029
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về