Cấp phép

Giấy phép số 59/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 22/03/2018
Thời hạn giấy phép 22/03/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về