Cấp phép

Giấy phép số 62/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP Thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 02/04/2018
Thời hạn giấy phép 10/05/2027
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về