Cấp phép

Giấy phép số 90/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP VINTEG
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 17/05/2018
Thời hạn giấy phép 17/05/2023
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về