Cấp phép

Giấy phép số 18/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty Phát điện Khu Công nghiệp Nomura - Hải Phòng
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy nhiệt điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 16/01/2019
Thời hạn giấy phép 16/01/2029
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về