Cấp phép

Giấy phép số 74/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy nhiệt điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 13/04/2018
Thời hạn giấy phép 13/04/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về