Cấp phép

Giấy phép số 67/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy nhiệt điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 02/04/2018
Thời hạn giấy phép 02/04/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về