Cấp phép

Giấy phép số 72/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Kỹ thuật Ứng dụng Việt Nam
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 09/04/2018
Thời hạn giấy phép 09/04/2023
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về