Cấp phép

Giấy phép số 80/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn điện Miền Nam
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 19/04/2018
Thời hạn giấy phép 19/04/2023
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về