Cấp phép

Giấy phép số 13/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Tư vấn xây dựng điện Asia
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 15/01/2019
Thời hạn giấy phép 15/01/2024
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về