Cấp phép

Giấy phép số 194/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 13/06/2019
Thời hạn giấy phép 13/06/2020
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về