Cấp phép

Giấy phép số 26/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Đầu tư Thanh Hoa
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 23/01/2019
Thời hạn giấy phép 14/08/2027
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về