Cấp phép

Giấy phép số 279/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Điện mặt trời Trường Thành - Bình Thuận
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy phong điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 14/08/2019
Thời hạn giấy phép 14/08/2029
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về