Cấp phép

Giấy phép số 192/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Kinh doanh Điện lực 1
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 10/06/2019
Thời hạn giấy phép 10/06/2024
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về