Cấp phép

Giấy phép số 65/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Năng lượng
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 02/04/2018
Thời hạn giấy phép 02/04/2023
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về