Cấp phép

Giấy phép số 180/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 07/06/2019
Thời hạn giấy phép 07/06/2029
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về