Cấp phép

Giấy phép số 37/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy nhiệt điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 26/02/2018
Thời hạn giấy phép 26/02/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về