Cấp phép

Giấy phép số 287/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần TV đầu tư và phát triển năng lượng Việt Nam
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 26/08/2019
Thời hạn giấy phép 26/08/2024
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về