Cấp phép

Giấy phép số 34/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 13/02/2018
Thời hạn giấy phép 13/02/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về