Cấp phép

Giấy phép số 81/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Thủy điện Chiềng Ngàm Thượng
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 26/04/2018
Thời hạn giấy phép 06/04/2026
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về