Cấp phép

Giấy phép số 271/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 01/08/2019
Thời hạn giấy phép 04/09/2021
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về