Cấp phép

Giấy phép số 193/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng IN.CI.VI
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 13/06/2019
Thời hạn giấy phép 13/06/2024
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về